Odpowiedzialność ekologiczna

 

 

Dla nas priorytetem jest troska o środowisko naturalne.

 

 

Podstawowe założenia polityki środowiskowej Grupy Nowy Styl opierają się na wymaganiach normy ISO 14001:2004Siedziska Forum Seating tworzone są z przyjaznych środowisku materiałów, które niemal w 100% mogą ulec ponownemu przetworzeniu. Elementy drewniane produkowane są z drewna certyfikowanego FSC, co gwarantuje legalność pochodzenia i najwyższą jakość surowca. Do produkcji elementów z tworzyw sztucznych używa się  najwyższej jakości polipropylenu i poliamidu. Odpady drzewne wykorzystuje się w celach energetycznych, a pozostałości z przetwórstwa tworzyw sztucznych stosuje się jako surowiec do ponownej produkcji.

 

 

W 99% oczyszczamy emitowane substancje gazowe.

 

W 99% oczyszczamy ścieki powstające przy produkcji.

Inwestujemy w energooszczędne technologie produkcji.

 

Wykorzystujemy odpady drzewne. Wytwarzamy z nich energię cieplną.

Plastik przetwarzamy na elementy naszych krzeseł.

 

Wybieramy odpowiedzialnych poddostawców. Wykorzystujemy tkaniny certyfikowane EU flower i materiały przetworzone.

Promujemy działania ekologiczne wśród naszych pracowników.

 

Naszą politykę środowiskową prowadzimy wg normy ISO 14001.